Cronjobs

Met cronjobs kunt u een programma of script op een vooraf ingestelde tijd uit laten voeren.